Kana Susamış Orklar

Xargien, karanlık ve şeytani büyüler kullanarak yaratıklarını yarattı. İğrenç ve kıt olmalarına rağmen, orkların güçlü kasları ve acımasız doğası savaşta oldukça etkili oldu. Xargien, onlara acımasızca eğitim vererek, onları katı bir disiplin altına aldı ve Elf karşıtı bir nefret ile besledi.

Orklar, savaşın ortasında öfke, şiddet ve kana susamışlıkları ile bilinirlerdi. Sadece savaşmak ve öldürmek için yaşarlardı. Xargien'in emri ile orklar Elf topraklarını istila ettiler ve kendi egemenliklerini kurmaya çalıştılar.

Orklar yaşadıkları her ana lanet ediyordu artık. Zamanla orklar kendilerini yaratan Xargien'e karşı da bir kin beslemeye başladılar. Ona bağımlı olmaktan yoruldular ve kendi kaderlerini belirlemek istediler. Yaşadıkları her saniye acı çeken Orkların Xargien’e olan kinleri öylesine büyüdü ki, Elflere olan kinlerinin kat be kat üstündeydi artık.

Uzun süreler sonra, binyıllardır Umeash’ta yaşayan Orklar için yaşamanın da bir amacı vardı artık. Var olmuş her şeye düşman olan, acı, kan ve ıstıraptan yaratılmış Orklar için bile bir inanç vardı artık. Zudruin. Zudruin’in güzelliği öylesine etkileyiciydi ki; acının tanımı olan Orklar bile ona karşı koyamamış, onun hizmetkârı, koruyucusu ve aşığı olmuşlardı. Onlar her şeye düşman olabilirlerdi, Zudruin dışında!

Hikayeye Devam Et: Elfler
WhatsApp Destek